รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง STEM Edu.
รายละเอียด :
วันที่ 7 กันยายน 2559 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จัดการเรียนรู้แบบ STEM โดยให้นักเรียนสำรวจวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ในบริเวณโรงเรียน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 page 1 / 2
 การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนทางไกล[18-05-2559]
 STEM Edu.[07-09-2559]
 ร่วมเชียร์งานกีฬานักเรียน อบจ.ประจวบคีรีขันธ์[29-08-2559]
 ประเมินการอ่านเขียน[23-08-2559]

หน้าแรก