รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ประชุมสามัญประจำปีศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มชัยเกษม
รายละเอียด :
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษากลุ่มชัยเกษม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมหวง ขุนพรหม มาเป็นประธานในการประชุมสามัญ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุรชัย แคลนกระโทก ประธานศูนย์ฯ ผู้บริหารและคณะครู จาก รร.สมาคมเลขานุการสตรี 1 รร.บ้านมรสวบ รร.บ้านดงไม้งาม รร.บ้านหนองจันทร์ รร.ไตรกิตทัตตานนท์ รร.บ้านเขามัน รร.บ้านยางเขา รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง และตัวแทนจากสหกรณ์ฯ เข้าร่่วมประชุมดังกล่าว ในศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ เบวิว รีสอร์ท บ้านกรูด

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 30-08-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 14 / 30
 กิจกรรมวันเด็ก[14-01-2563]
 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน[17-12-2563]
  มอบเกียรติบัตร ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ[17-12-2563]
 ขอขอบคุณบริษัท KING POWER[17-12-2563]

หน้าแรก