รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เรียนรู้พลังงานทดแทน
รายละเอียด :
วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดกิจกรรมศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรัษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี[30-11-2559]
 พิธีราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[30-11-2559]
 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"[29-11-2559]
 การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์[10-11-2559]

หน้าแรก