รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง เรียนรู้พลังงานทดแทน
รายละเอียด :
วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการจัดกิจกรรมศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรัษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 6 / 6
 การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา (ก.ต.ป.น.)[30-08-2559]
 เรียนรู้พลังงานทดแทน[07-09-2559]
 กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559[18-08-2559]

หน้าแรก