รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด :
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมกับกลุ่มอสม.และตัวแทนชุมชนบ้านมรสวบ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-09-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 12 / 30
 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา[04-06-2563]
 นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล[18-05-2563]
 สำรวจความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล[13-05-2563]
 สร้างงานสร้างอาชีพ โครงการดอกไม้ประดิษฐ์[24-02-2563]

หน้าแรก