รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด :
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมกับกลุ่มอสม.และตัวแทนชุมชนบ้านมรสวบ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-09-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 22 / 30
 ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561[09-06-2563]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก[22-04-2563]
 เปิดบ้านวิชาการ[16-03-2563]
 กิจกรรมวันเด็ก ปี 2561[16-01-2563]

หน้าแรก