รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด :
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมกับกลุ่มอสม.และตัวแทนชุมชนบ้านมรสวบ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-09-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 28 / 30
 นักเรียนทั่วไทย อ่านออก เขียนได้[22-11-2563]
 รวมพลังแห่งความภักดดี[22-11-2563]
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา[18-11-2563]
 ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม[15-09-2563]

หน้าแรก