รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง กิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด :
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านมรสวบ ร่วมกับกลุ่มอสม.และตัวแทนชุมชนบ้านมรสวบ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-09-2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 6 / 30
 ขอขอบคุณ [08-12-2563]
 พัฒนาผู้เรียนด้านดนตรีไทย[04-12-2563]
 แสดงความยินดีกับ ดญ.กุศลิน เสียงใส[20-11-2563]
 คณะกรรมการหมู่บ้านมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน[10-11-2563]

หน้าแรก