รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว
 รายละเอียดกิจกรรม/ข่าวสาร :
เรื่อง ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย
รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าและการปลูกแนวปะการังเพื่อคืนความสมดุลสู่ท้องทะล ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานเปิด และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐเข้าร่วมกิจกรรม

 

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-09-2559

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ
  1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี[30-11-2559]
 พิธีราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[30-11-2559]
 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"[29-11-2559]
 การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์[10-11-2559]

หน้าแรก