รายละเอียดข่าวสาร :
เรื่อง : ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผอ.สุนีย์ อยู่หลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ สพป.ปข.1 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=713296719478230&set=a.709818549826047&type=3&theater
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-05-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 1,840,296 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2564[01-07-2563]
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2564[01-07-2563]
   รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564[19-02-2563]
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2564[19-02-2563]

  หน้าแรก