รายละเอียดข่าวสาร :
เรื่อง : แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
    แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-05-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 1,058,080 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 2 3 4 5 6 page 1 / 6
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2564[01-07-2563]
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2564[01-07-2563]
   รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564[19-02-2563]
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2564[19-02-2563]

  หน้าแรก