รายละเอียดข่าวสาร :
เรื่อง : การฉีดพ่นควันไล่ยุง
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ห้วยยาง ร่วมกับ อบต.ห้วยยาง อสม.ห้วยยาง กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเข้าฉีดพ่นควันตามบริเวณต่าง ๆ และใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันยุงลาย ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-07-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 230,076 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 2 page 2 / 2
   กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563[03-07-2563]
   รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1 / 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[03-07-2563]
   การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[28-06-2563]
   ประชุมผู้ปกครอง 1/2563[28-06-2563]

  หน้าแรก