รายละเอียดข่าวสาร :
เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
    ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-12-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 260,057 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 2 3 4 5 6 page 4 / 6
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2563[05-07-2563]
   แจกเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [04-06-2563]
   ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 2563[04-06-2563]
   สรุปผล การเรียนออนไลน์ DLTV[24-05-2563]

  หน้าแรก