รายละเอียดข่าวสาร :
เรื่อง : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
    ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-01-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 82,695 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 2 3 4 5 6 page 4 / 6
   ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2563[05-07-2564]
   แจกเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [04-06-2564]
   ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤษภาคม 2563[04-06-2564]
   สรุปผล การเรียนออนไลน์ DLTV[24-05-2564]

  หน้าแรก