รายละเอียดข่าวสาร :
เรื่อง : การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
    ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-01-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 82,695 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 2 3 4 5 6 page 5 / 6
   บรรยากาศการเรียนออนไลน์ DLTV[19-05-2564]
   การเยี่ยมบ้าน พร้อมแจกใบงาน #COVID-19[19-05-2564]
   แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)[19-05-2564]
   ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [14-05-2564]

  หน้าแรก