รายละเอียดข่าวสาร :
เรื่อง : ประกาศครูผู้สอนที่มีงานเชิงประจักษ์
    โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ขอแสดงความยินดี กับคุณครูศฤงคาร จันทร์ประทีป ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ โครงการครูดีวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด "สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" ลำดับที่ 5 จากกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชกากรที่ 4
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-09-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 4,096 Bytes

  • Size 325,283 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
      1 page 1 / 1
     ประกาศครูผู้สอนที่มีงานเชิงประจักษ์[10-09-2564]

    หน้าแรก