รายละเอียดประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง : : ๏ฟฝ๏ฟฝานหนอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-12-2561
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 508,151 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ๏ฟฝ๏ฟฝานหนอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวง
      1 page 1 / 1
      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)[12-12-2561]
     ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[21-11-2561]

    หน้าแรก