รายละเอียดประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง : :
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่
    เรื่อง ประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT บ้านพกัครูเดี่ยว 301/26 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 สนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-11-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 135,488 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
      1 page 1 / 1
     ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่[14-11-2559]

    หน้าแรก