รายละเอียดประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง : : ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝึง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม อาคารเรียน 017 จำนวน 1 หลัง เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-12-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 298,729 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝึง
      1 page 1 / 1
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม อาคารเรียน 017 จำนวน 1 หลัง เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[14-12-2560]

    หน้าแรก