รายละเอียดประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง : :
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-12-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 3,038,760 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
      1 page 1 / 1
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)[14-12-2560]

    หน้าแรก