รายละเอียดผลงานวิชาการ : นายอุดรรักษ์ คำลุน : เธšเน‰เธฒเธ™เธ„เธฅเธญเธ‡เธฅเธญเธข
เรื่อง : ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลอยโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดวิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง
    นายอุดรรักษ์ คำลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลอย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลอยโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดวิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-03-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

  • Size 101,271 Bytes

  • Size 4,096 Bytes
  • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของเธšเน‰เธฒเธ™เธ„เธฅเธญเธ‡เธฅเธญเธข
      1 page 1 / 1
     ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลอยโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดวิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง[17-03-2563]

    หน้าแรก