รายละเอียดผลงานวิชาการ : จรี วัชรวงษ์ :
เรื่อง : ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม
    เป็นนวัตกรรมการบริหารทางการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 627,742 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 page 1 / 1
   เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ[23-04-2559]
   การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ด้วยกิจกรรมวันพระโรงเรียน[10-03-2559]
   ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม[13-09-2559]
   การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ด้วยกิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย[12-09-2559]

  หน้าแรก