รายละเอียดผลงานวิชาการ : นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) :
เรื่อง : การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ด้วยกิจกรรมวันพระโรงเรียน
     กิจกรรมวันพระโรงเรียน โรงเรียนจะกำหนดให้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เป็นวันพระโรงเรียน โดยจะมอบหมายให้นักเรียนทุกคนได้เตรียมอาหารคาวหวานมาทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่วัดบ่อนอก ซึ่งเป็นวัดใกล้โรงเรียน นักเรียนจะเข้าแถวและนำอาหารที่นำมาเดินไปวัดอย่างเป็นระเบียบ โดยทางวัดจะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้อย่างเรียบร้อย ในการดำเนินกิจกรรมทางพิธีสงฆ์ โรงเรียนจะฝึกหัดให้นักเรียนทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรมทางศาสนาตามลำดับขั้นตอน ตั้งแต่ เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล กล่าวคำถวายสังฆทาน กล่าวนำบทกรวดน้ำและแผ่เมตตา หลังจากนั้นจะแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยการร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-03-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 1,587,423 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของ
    1 page 1 / 1
   เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ[23-04-2560]
   การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ด้วยกิจกรรมวันพระโรงเรียน[10-03-2560]
   ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม[13-09-2560]
   การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา)ด้วยกิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย[12-09-2560]

  หน้าแรก