กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

วันสถาปนาลูกเสือแห.

บ้านคอกช้าง
วันสุนทรภู่ ประจำป.

บ้านคอกช้าง
ทบทวนคำปฏิญาณและสว.

บ้านวังน้ำเขียว
พิธีทบทวนคำปฏิญาณแ.

บ้านเขามัน
กิจกรรมวันสำคัญ

บ้านเขามัน
กิจกรรมไหว้ครูปีกา.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
เลือกประธานนักเรีย.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
รางวัลการประกวดบรร.

บ้านมรสวบ
การนิเทศ ติดตาม กา.

บ้านมรสวบ
ตรวจสุขภาพช่องปาก .

บ้านเขามัน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน.

บ้านเขามัน
ติดตามผล Infograph.

บ้านเขามัน
ทันตภิบาล

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
กิจกรรมไหว้ครู

บ้านวังน้ำเขียว
ประชุม vdo confera.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ.

วัดบ่อนอก(ทองวิทยา..
แสดงทั้งหมด...


 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...

 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖,รั้ว... [บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105... [บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ป... [บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อส... [บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนอ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเสือ [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนอง... [บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ [วัดทุ่งประดู่]
แสดงทั้งหมด...