กลับหน้าหลัก  e-Networks
  

ศูนย์กำกับดูแล
ระบบเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำหรับสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1

การตรวจเยี่ยมจากกอ.

บ้านทองอินทร์
การประเมินเพื่อให้.

บ้านทองอินทร์
การตรวจคัดกรองเชิง.

วัดธงชัยธรรมจักร
การจัดการเรียนรู้แ.

บ้านทองอินทร์
ประชุมคณะกรรมการโร.

บ้านทองอินทร์
จิตอาสากู้ภัยโควิต.

บ้านมรสวบ
แสดงความยินดีกับนา.

บ้านทองอินทร์
ขอแสดงมุฑิตาจิต

บ้านทองอินทร์
รับเงินสนับสนุนค่า.

ไตรกิตทัตตานนท์
การจ่ายเงินช่วยเหล.

ไตรกิตทัตตานนท์
บุคลากรโรงเรียนบ้า.

บ้านมรสวบ
โรงเรียนบ้านมรสวบ .

บ้านมรสวบ
กิจกรรมบ่มเพาะอุปน.

บ้านคอกช้าง
กิจกรรมส่งเสริมการ.

บ้านคอกช้าง
โครงการให้ความช่วย.

บ้านมรสวบ
กิจกรรมวันวิทยาศาส.

วัดธงชัยธรรมจักร
แสดงทั้งหมด...


 ประกาศครูผู้สอนที่มีงานเชิงประจักษ์ [ไตรกิตทัตตานนท์]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2564 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2564 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [บ้านเขามัน]
 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2564 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถ... [ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ เรื่อง มาตรการป้องกันโ... [บ้านห้วยน้ำพุ]
 แสดงความยินดีกับ ดญ.กุศลิน เสียงใส [บ้านมรสวบ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 ผลิตภัณฑ์โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว [วัดปากคลองเกลียว]
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอย... [บ้านทุ่งยาว]
 การฉีดพ่นควันไล่ยุง [บ้านทุ่งยาว]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มิถุนายน 2563 [บ้านห้วยน้ำพุ]
 กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 [บ้านทุ่งยาว]
 รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน... [บ้านทุ่งยาว]
 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาค... [ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์]
แสดงทั้งหมด...

 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้า... [https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view_school2.php?ID_New=163346&School_ID=1077280201][บ้านทองอินทร์]
 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอั... [นายอุดรรักษ์ คำลุน][บ้านคลองลอย]
 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารเรียน สปช.104/26 4ห้อ... [บ้านเขามัน]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104... [บ้านเขามัน]
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒... [บ้านคลองลอย]
 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖,รั้ว... [บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105... [บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.10529 ป... [บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อส... [บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT โรงเรียนบ้านหนอ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเสือ [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านหนอง... [บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ [วัดทุ่งประดู่]
แสดงทั้งหมด...