กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ป.6 แ.

วัดปากคลองเกลียว
อำลาอาลัยน้องพี่ที่รัก

บ้านคอกช้าง
ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหน.

บ้านเขามัน
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้าน.

บ้านเขามัน
แสดงทั้งหมด...

 การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา... [บ้านเขามัน]
 โรงเรียนบ้านบึงประกาศผู้ชนะการเสนอร... [บ้านบึง]
 FB:โรงเรียนบ้านคลองลอย [บ้านคลองลอย]
แสดงทั้งหมด...

 ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการพัฒนาคุณลักษณะอั... [นายอุดรรักษ์ คำลุน][บ้านคลองลอย]
 เพิ่มรายได้ไว้ใช้สอย ด้วยการร้อยพวงกุญแจ [นางจรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนว... [นางจรี วัชรวงษ์ ผอ.รร.วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ไตรภาคี:วิถีการบริหารเชิงประชาธิปไตย5ร่วม [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 การพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อนอ... [จรี วัชรวงษ์][วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)]
 ขอเผยแพร่รายงานประจำปีโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว [โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว][บ้านวังน้ำเขียว]
แสดงทั้งหมด...

 ประกาสประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู ... [บ้านคลองลอย]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยกา... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเร... [บ้านไร่บนสามัคคี]
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเร... [บ้านอ่างทอง]
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเ... [บ้านบึง]
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอน... [บ้านหนองระแวง]
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุห้องสมุด ICT ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนบ้... [บ้านหนองเสือ]
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์โ... [บ้านหนองเสือ]
 ประกวดราคาจ้างโรงเรียนวัดทุ่งประดู่ [วัดทุ่งประดู่]
แสดงทั้งหมด...