กำหนดสอบ O-Net '59 :: ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เริ่มวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
 
     
เข้าสู่เว็ปไซต์ สพป.ปข.1