[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
+++ มุ่งมั่นสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน +++
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปข.1
เอกสารเผยแพร่
สลิปเงินเดือน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 168 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไชต์


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


งานศิลปหัตถกรรมช่องทางสื่อสาร

   
 


  

ชื่อ : นางสาวนันทกา สุจินพรัหม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานเลขานุการคระกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อีเมล์ : sujinpram6224@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0872447677

ชื่อ : นางสิรินดา ไกรวิลาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานบริหารงานบัญชี
อีเมล์ : ่jim_wi@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0923147843

ชื่อ : นางสาวกรวิกา พงศาปาน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : kingkornpra@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0852462768

ชื่อ : นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อีเมล์ : sonoroil08@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0909595394

ชื่อ : นางกนกพร บุญญะบุญญา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ : ma_kai04@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0830593883

ชื่อ : นางดารณี ธรรมรงรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ : daranee.thum@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0943247812

ชื่อ : นางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก : ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวลีนา ถ้ำแก้ว
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก : ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรสา คูภากรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก : วางแผน ตรวจสอบ กำกับ ให้คำปรึกษา กลั่นกรอง เสนอแนะ
อีเมล์ : Muay_Kae@hotmil.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895132560

ชื่อ : นางณชสร นิลทวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
อีเมล์ : nachasorn.khuntong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0625198549

ชื่อ : นายจรูญ แจ่มแจ้ง
ตำแหน่ง : ยามรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัชนี ปานแดง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนและนักศ
อีเมล์ : ooy25052513@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0988306545

ชื่อ : นางนิตยา วิชนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจการพิเศษ
อีเมล์ : n_wichana@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0929070359

ชื่อ : นายดำรงเกียรติ ชัยมารินทร์
ตำแหน่ง : ยามรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฐวุฒิ วัฒนอุดม
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 089-107654

ชื่อ : นางชวนฝัน ภูเตศวร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี งานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมล์ : pumfunfun@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0833128222

ชื่อ : นางบังอร ครุฑไชยันต์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ งานส่งเสริมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อีเมล์ : bangonkrut@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0815624442

ชื่อ : นางสาวอาภัสรา คนงาน
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพิมพา จันทร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์
อีเมล์ : pimpa_eak10@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0927546428
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 : กลุ่มพัฒนาครูฯ
8 : กลุ่มบริหารการเงินฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
11 : กลุ่มกฏหมายและคดี

239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์. 032662031 โทรสาร. 032662030 E-mail : admin@pck1.go.th

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by ITEC PCK1
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5