[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
+++ มุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี เน้นพื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน +++
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปข.1
เอกสารเผยแพร่
สลิปเงินเดือน
จดหมายข่าว
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 168 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไชต์


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ช่องทางสื่อสาร
   
 
 

 
      
 
     ข่าวสารทั่วไป
5 กันยายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ( 161 / )
    5 กันยายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) อ่านต่อ....
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ( 148 / )
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา อ่านต่อ....
26 กรกฎาคม 2565 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ( 321 / )
    ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา อ่านต่อ....
26 กรกฎาคม 2565 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 350 / )
    ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วย อ่านต่อ....
E-Network
VTR


ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
[ 3/ส.ค./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( 163 / ) โดย admin
[ 11/ก.ค./2565 ] ประกาศประกวดราคาซื้อภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 162 / ) โดย admin
[ 30/มิ.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( 167 / ) โดย admin
[ 30/พ.ค./2565 ] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ( 278 / ) โดย admin
[ 6/พ.ค./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) ( 303 / ) โดย admin
[ 6/พ.ค./2565 ] ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ( 279 / ) โดย admin
[ 28/เม.ย./2565 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ตาม่องล่าย) ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 269 / ) โดย admin
[ 26/เม.ย./2565 ] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจะปีงบบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 362 / ) โดย admin
[ 22/เม.ย./2565 ] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจะปีงบบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 261 / ) โดย admin
[ 15/ธ.ค./2564 ] ประกาศขยทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้น แบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านดอนทอง ( 627 / ) โดย admin
เผยแพร่ Download
[ 29/มี.ค./2565 ] เจตจำนงสุจริตในการบริหารและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ปข.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 319 / ) โดย admin
[ 18/ก.พ./2565 ] นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ( 614 / ) โดย admin
[ 18/ก.พ./2565 ] จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 398 / ) โดย admin
[ 18/ส.ค./2564 ] รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ( 750 / ) โดย admin
[ 23/ก.ค./2564 ] คู่มือการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ของสถานศึกษาหน้า เว็ปไซต์ สพป.ปข.1 ( 776 / ) โดย webmaster
[ 22/ก.ค./2564 ] เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มนิเทศฯ คู่มือการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง ( 792 / ) โดย admin
[ 17/ก.ค./2564 ] มาตรการการสือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภายใต้กรอบนโยบาย สพฐ และ การปฏิบัติการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ ดิจิตอล สื่อออนไลน์ ของ สพป.ปข.1 ( 738 / ) โดย webmaster
[ 23/เม.ย./2564 ] มาตรการในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564 ( 696 / ) โดย admin
[ 29/มี.ค./2564 ] เจตจำนงสุจริตในการบริหารและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำนเนินงานของ สพป.ปข.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 687 / ) โดย admin
[ 2/เม.ย./2563 ] เจตจำนงสุจริตในการบริหารและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ปข.1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 1315 / ) โดย admin
facebook

ทำเนียบบุคลากร
นางกันยมาส ชูจีน
ผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
-
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ
นโยบายจาก สพฐ.    
 

หน่วยงานราชการ
โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.1
แบบฟอร์ม สพป.ปข.1
ระบบการรายงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ม.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 10 IP
ขณะนี้
10 คน
สถิติวันนี้
151 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
742 คน
สถิติเดือนนี้
1714 คน
สถิติปีนี้
219980 คน
สถิติทั้งหมด
1998544 คน
IP ของท่านคือ 18.204.56.97
(Show/hide IP)
ช่องทาง/ประสานงาน


239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์. 032662031 โทรสาร. 032662030 E-mail : saraban@pck1.go.th

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by ITEC PCK1
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5