[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปข.1
เอกสารเผยแพร่
สลิปเงินเดือน
จดหมายข่าว
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 175 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไชต์


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


งานศิลปหัตถกรรม
ช่องทางสื่อสาร
   
 
 

  
Zoom Meeting  
 

การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 
การป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและทางไซเบอร์ 16 มีนาคม 2564 
- การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน (DMC) ปีการศึกษา 2564 
- การพัฒนาผู้เรียนนโยบาย 4สร้าง 

- การประชุมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564
- ประชุมความเข้าใจโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
- การจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในโรงเรียนวิถีพุทธ
- การดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 1
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งสตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ ZOOM วันที่ 8/9/64
              - การนำเสนอ โรงเรียนอนุบาลประจวบ

               - การนำเสนอ โรงเรียนบ้านคลองลอย
               - การนำเสนอ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
               - การนำเสนอ โรงเรียนบ้านทุ้งตาแก้ว
               - การนำเสนอ โรงเรียนบ้านทุ้งกระโตน
               - การนำเสนอ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
               - การนำเสนอ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
               - การนำเสนอ โรงเรียนวัดดอนตะเคียน
               - การนำเสนอ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบฯ(สละชีพ)
               - การนำเสนอ โรงเรียนบ้านทองมงคล

- การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต (Anti-Corruption Education) 9/9/64 
- การประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพป.ปข.1 10/9/64
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านวิทยาการคำนวณ "Coding & Computing Science" 10/9/64ิ 
-แนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
- ประชุมสื่อสารความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ผ่านระบบ ZOOM 1/10/64
อบรมพัฒนาครูผ้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง 5/10/64
 
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.ปข.1) วันที่ 8 มีนาคม 2565
- การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มีนาคม 2565
การประชุม ก.ต.ป.น. วันที่ 22 เมษายน 2565
- การอบรมเชิงประฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
                  - ไฟล์ประกอบการอบรม

239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์. 032662031 โทรสาร. 032662030 E-mail : saraban@pck1.go.th

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by ITEC PCK1
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5