[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
+++ มุ่งมั่นสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน +++
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปข.1
เอกสารเผยแพร่
สลิปเงินเดือน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 162 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


งานศิลปหัตถกรรม


ช่องทางสื่อสาร

   
 

  
ประวัติผู้อำนวยการ  
 

ชื่อ นายไพรัช    นามสกุล  มณีโชติ                                                             
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  ๑
วันเดือนปีเกิด  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๐๒ 
เริ่มรับราชการ  ๔ สิงหาคม ๒๕๒๓ รวมอายุราชการ ๓๗ ปี


ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒     การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูง (ป.ก.ศ.สูง) จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. ๒๕๒๘     คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา สังคมศึกษา จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕     คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑     ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร


ประวัติการรับราชการ
     ๔ สิงหาคม ๒๕๒๓      บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ๒ โรงเรียนด่านสิงขร สปอ.เมืองฯ
     ๑ เมษายนยน ๒๕๓๒  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านทางหวาย สปอ.เมืองฯ
     ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๖    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ สปอ.ปราณบุรี
     ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสวนสนห้วยทราย สปอ.เมืองฯ
     ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘      ศึกษานิเทศก์ ๕ สปอ.สามร้อยยอด
     ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐    ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวการประถมศึกษาอำเภอหัวหิน
     ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔   ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวการประถมศึกษาอำเภอบางสะพาน
     ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔     ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวการประถมศึกษาอำเภอทับสะแก
     ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
     ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑    ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑


การผ่านการอบรม     
     ๑. การพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     ๒. การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
     ๓. การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ๔. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ๕. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


ประสบการณ์การบริหาร
     ๑. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ๔ ปี
     ๒. ผู้บริหารการศึกษาระดับอำเภอ  ๖ ปี
     ๓. ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๓ ปี


ประสบการณ์อื่นๆ
     ๑. เป็นคณะทำงานให้กับสำนักพัฒนาระบบบริหารและนิติการ  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ๒. เป็นอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี สาขาการวิจัยและประเมินผล   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สาขาการบริหารการศึกษาและสาขาหลักสูตรและการสอน
     ๓. เป็นผู้เชี่ยวชาญประเมินหลักสูตร  ตรวจสอบเครื่องการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและการทำผลงานทางวิชาการเพื่อของเลื่อนวิทยฐานะของครู


ผลงานดีเด่น
     ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการทดสอบการทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จากลำดับที่ ๑๑๒ มาอยู่ใน ๒๐ ลำดับต้นของประเทศ ด้วยบันได ๓ ขั้น
     ๒. ผลักดันและประสานให้มีการทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาครูที่สอนไม่ตรงเอกที่จบหรือที่ถนัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี


รางวัลที่ได้รับ
     เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์. 032662031 โทรสาร. 032662030 E-mail : admin@pck1.go.th

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by ITEC PCK1
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5