[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
+++ มุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี เน้นพื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน +++
เมนูหลัก
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ปข.1
เอกสารเผยแพร่
สลิปเงินเดือน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 167 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไชต์


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ช่องทางสื่อสาร
   
 
 


  

ชื่อ : ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Mungkronkaew.7331@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0982839700

ชื่อ : ดร.วรลักษณ์ จันทร์ผา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : neang915@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0818587193

ชื่อ : นายประจบ ดีพรม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภิญโญ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเรวดี บุตรเล็ก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก : งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการ และอนุกรรมการ
อีเมล์ : Rewadee.tanee@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0892541411

ชื่อ : นางพันธนันท์ เล็กมาก
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
อีเมล์ : pantanun1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895202476

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัฒน์ ลิ้มสมัย
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก : งานควบคุมภายในและพัฒนาองค์กร
อีเมล์ : Little535@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0847520578

ชื่อ : นายสุทิน ทองบุญส่ง
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ชั้น 4
หน้าที่หลัก : งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
อีเมล์ : jirapra62@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0813828984

ชื่อ : นายสมพร ว่องไววุด
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ชั้น 4
หน้าที่หลัก : งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
อีเมล์ : somphorn2906@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0899193254

ชื่อ : นายไพศาล อ่วมองอาจ
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ชั้น 4
หน้าที่หลัก : งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
อีเมล์ : dang5414@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0922495414

ชื่อ : นายปิยนันท์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ช่างไม้ ชั้น 4
หน้าที่หลัก : งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
อีเมล์ : pitipron.11@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0848028820

ชื่อ : นางสาวนิศารัตน์ คลังทรัพย์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อีเมล์ : nisarat1928@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0988240307

ชื่อ : นางสาว พนิดา สารภู
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก : พิมพ์หนังสือราชการ งานเลขานุการ ตรวจสอบความถูกต้องหรังสือราชการ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : 032662031

ชื่อ : นายสุริยะ น้อมนอบ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
หน้าที่หลัก : ขับรถยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0848028820

ชื่อ : นางสาวสายศินีย์ ชื่นวารี
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก : ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0871153916

ชื่อ : นางสาวลีนา ถ้ำแก้ว
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
หน้าที่หลัก : ทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0989801987

ชื่อ : นายดำรงเกียรติ ชัยมารินทร์
ตำแหน่ง : ยามรักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก : ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0874141787

ชื่อ : นางดารณี พราหมณ์สำราญ
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
อีเมล์ : pramsamran@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0817363474

ชื่อ : นางภูวลักณ์ วราวุธวิวัฒน์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
อีเมล์ : poowalak@windows live.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0929471935

ชื่อ : นางธนพร ใจใหญ่
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
อีเมล์ : yeastaaa.@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0653893298
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
6 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 : กลุ่มพัฒนาครูฯ
8 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
11 : กลุ่มกฏหมายและคดี

239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์. 032662031 โทรสาร. 032662030 E-mail : saraban@pck1.go.th

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by ITEC PCK1
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5