ชื่อ - นามสกุล :นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม
หน้าที่หลัก :งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0979422305
Email :ratchasaknk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
หน้าที่ในกลุ่ม :