ชื่อ - นามสกุล :นาย สุภานุมาศ ประชาชัย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหา การใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0885396610
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
หน้าที่ในกลุ่ม :