ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชราภรณ์ น้อยเรืองนาม
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :032662031
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :