ชื่อ - นามสกุล :นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0909324595
Email :surawit.ttt@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :