ชื่อ - นามสกุล :นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการและบริหารการงานและสินทรัพย์
ที่อยู่ :329/1 หมุ่ 2 ค.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Telephone :0845728989
Email :surawit.t@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :