ชื่อ - นามสกุล :นายประเสริฐ ครอบแก้ว
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา
ที่อยู่ :329/1 หมุ่ 2 ค.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Telephone :0816658680
Email :tee_Prasert@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :