ชื่อ - นามสกุล :นายประเสริฐ ครอบแก้ว
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :รับผิดชอบกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0867605298
Email :tee05298@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :