ชื่อ - นามสกุล :นางบังอร ครุฑไชยันต์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ งานส่งเสริมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0815624442
Email :bangonkrut@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :