ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรสา คูภากรณ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :วางแผน ตรวจสอบ กำกับ ให้คำปรึกษา กลั่นกรอง เสนอแนะ
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0895132560
Email :Muay_Kae@hotmil.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :