ชื่อ - นามสกุล :นายสมหวง ขุนพรหม
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :0817482103
Email :Huang2503@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :