ชื่อ - นามสกุล :นายสมหวง ขุนพรหม
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หน้าที่หลัก :รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน
ที่อยู่ :329/1 หมุ่ 2 ค.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Telephone :0817482103
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :