ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงกมล ยาวงษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :ตรวจสอบภายใน สพป.ปข.1 บริหารการตรวจสอบ
ที่อยู่ :239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Telephone :032662031
Email :saraban@pck1.go.th
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :