ชื่อ - นามสกุล :นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม
หน้าที่หลัก :งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ :329/1 หมู่ 2 ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Telephone :0979422305
Email :
กลุ่ม / แผนก : ศูนย์เทคโนโลยีฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :