หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สพป.ปข.๑ ส่งเสริมกระบวนการสร้างลูกเสือต้านยาเสพติดปี ๒๕๖๒
โดย : webmaster
อ่าน : 471
จันทร์ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดให้แก่นักเรียนขยายโอกาสในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓๕ โรงเรียนโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำนักเรียน คือนักเรียนที่เป็นประธานนักเรียน ประธานสภานักเรียน นายหมู่ลูกเสือ โรงเรียนละ ๔ คน รวม ๑๔๐ คน และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ครุผู้ควบคุม) โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ คน จัดการอบรม เป็นระยะเวลา ๓ วัน วันที่ ๗ - ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) อำเภอเมือง ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชมภาพเพิ่มเติม คลิกทีนี่