หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น
โดย : webmaster
อ่าน : 1757
ศุกร์์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) "โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น " เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนยากจน หรือด้อยโอกาสที่อยากเป็นครูได้เรียนครูจนจบปริญญาตรีและจะได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง รุ่นละ 300 ทุนทั้งหมด 5 รุ่น รวม 1,500 ทุน เฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
สนใจติดตามรายละเอียดได้ INFO ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" 

และ รับชม VTR : รายละเอียดโครงการ "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" ได้ตาม link : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rxafypBoFDk