หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพาน ปี 2562
โดย : webmaster
อ่าน : 458
จันทร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน อำเภอบางสะพาน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ในการแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 43 โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,500 คน โดยประมาณ และ ข้าราชการครู จำนวน 200 คนโดยประมาณ โดยแบ่งนักกีฬาเป็น 5 กลุ่ม โดยแบ่งตามศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา คือ กลุ่มโรงเรียนธงชัย กลุ่มโรงเรียนแม่รำพึงพงศ์ประศาสน์ กลุ่มโรงเรียนชัยเกษม โรงเรียนกำเนิดนพคุณ และกลุ่มโรงเรียนร่อนทองมงคล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา ให้นักเรียนแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา และปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา
ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่