หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย
โดย : webmaster
อ่าน : 522
เสาร์์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต ๑ ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย" ยิ้มไหว้ ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม "โดยประจำทุกวันศุกร์ พร้อมใจกันสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีงามในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมคุณค่าของภูมิปัญญาไทย เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่เราคนไทยต้องภูมิใจและรักษาความเป็นไทยด้วยการสวมผ้าไทยส่งเสริมวัฒนธรรม มีความยิ้มแย้มทักทายสวัสดีด้วยการไหว้ การทำงานด้วยรูปแบบที่ทันสมัย แต่รักษาวินัยข้าราชการให้เป็นแบบแผน


ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่