หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : รับชม"พุธเช้า ข่าวสพฐ."และประชุม รอง ผอ.สพป.ปข.๑/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
โดย : webmaster
อ่าน : 414
เสาร์์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๒ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จต่อจากนั้น นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หารือข้อราชการ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ ติดตามภารกิจงานต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่