หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการ_ประจำปีงบประมาณ_2564
โดย : webmaster
อ่าน : 110
พุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้ารับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการ ที่ยังไม่มีการดำเนินการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของโครงการ และเพื่อให้การจัดทำโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เ่ขต 1