หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ครอบครัวนักเรียนยากไร้ ตาม โครงการ "สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู ปี 2565
โดย : webmaster
อ่าน : 314
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 6 มกราคม 2565 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการ "สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู ปี 2565 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้ครอบครัวนักเรียนยากไร้ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการฯ ณ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีความห่วงใยเด็กยากไร้ และในเขตพื้นที่ยังมีนักเรียนอีกจำนวนมากมีฐานะยากจนและไร้บ้านที่มั่นคง และปลอดภัย จึงได้จัดทำโครงการ "สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู 16 มกราคม 2565 " เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับนักเรียน จึงได้มีการระดมทุนจากผู้มีจิตใจเมตตากรุณาร่วมสบทบทุนในการดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านพักอาศัย จำนวน 4 หลัง ให้กับนักเรียนที่ยากไร้เพื่อเป็นของขวัญจากครูสู่เด็ก โดยจัดตั้งคณะกรรมการฯ ร่วมคัดเลือกนักเรียนที่ยากไร้ จำนวน 4 คน เขตอำเภอละ 1 คน ขณะนี้ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีทีมงานในเขตอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย ร่วมสร้างบ้านนักเรียนได้รับความร่วมมือจากนักการภารโรงและช่างไม้ของโรงเรียน รวมทั้ง หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ อำเภอบางสะพาน และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญ อำเภอบางสะพานน้อย โดยได้รับเงินบริจาคและวัสดุต่าง ๆสนับสนุนการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวนักเรียน พร้อมนี้ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญ มีจิตศรัทธาที่อยากช่วยเหลือให้นักเรียนยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความอบอุ่นปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถจะเรียนรู้ให้เป็นคนดีคนเก่ง อยู่ได้ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามอุดมการณ์ในการจัดการศึกษา โดยการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียนสามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประจวบคีรีขันธ์ ชื่อบัญชี สร้างบ้าน สร้างขวัญ ในวันครู บัญชีเลขที่ 02 02 0423 6677
โอนแล้วแจ้งสลิบหรือติดต่อ นางณชสร นิลทวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ มือถือ 062-5198249
ขอกุศลผลบุญจงบังเกิดแก่ทุกท่านนะคะ