[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูไทย.com
  
  
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียนสังกัด สพป.ปข.1

e-Learning

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
e-filing
e-office
e-money
  

ประเภท : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ตรวจติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในศูนย์ฯอ่าวน้อย
ผู้เขียน : pratya
เข้าชม : 5859
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

   

          นายประเสริฐ ครอบแก้ว รอง ผอ.สพป.ปข.1 ประธานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และคณะทำงานได้ออกติดตามการดำเนินงานและได้ประชุมผุ้บริหารโรงเรียนของศูนย์ฯอ่าวน้อย เพื่อติดตาม กำกับ นิเทศ การดำเนินงานแนวทางการพัฒนาคูณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายจุดเน้น และนโยบายที่ตั้งไว้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับผู้บริหารให้มีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งชี้แจงข้อราชการและความเคลื่อนไหวของการศึกษาเช่น นโยบายของรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา การบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสือ โดยมีนายยศ แสงสุวรรณ และคณะผู้บริหารอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม
ข่าวสารทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      งานวันครู ประจำปี 2557 17 / ม.ค. / 2557
      พิธีตักบาตรในวันครู ประจำปี 2557 17 / ม.ค. / 2557
      ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอบางสะพานน้อย 15 / ม.ค. / 2557
      ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ รางวัลพระราชทาน 15 / ม.ค. / 2557
      ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2557 14 / ม.ค. / 2557


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
329/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์. 032-662031 โทรสาร. 032-662030