ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลือกรายการประจำเดือน 
เลือกรายการประจำปี